Tel: 031-88 21 00 | E-mail: c.e.b-begravningsbyra@telia.com

Kista & Urna

  • Valet av kista och urna är mycket personligt, vi för kistor och urnor från Fredahl, vilket står för kvalitet, estetik och etik.
  • Kistorna är testade för att motsvara de krav som ställs vid jordbegravning och kremation.
  • Kistorna är anpassade både för bårtäcke och för blomdekoration.
  • Urnorna är godkända efter bedömning och särskild provning enligt ”Normgivande bestämmelser för askurnor”.

Kistor

Spån

Bas - Brun

Bas - Antikvit

Standard - Brun

Standard - Vit

Standard - Antikgrå

Standard - Körsbär

Akvarell

Linnea

Natur

Ornament

Solid

Skandinavia

Epok

Kontur ek

Urnor

Bark - Grön

Bark - Natur

Bark - Röd

Classic

Näver

Gamma

Harmoni - Brun

Harmoni - Vit

Sand