Tel: 031-88 21 00 | E-mail: c.e.b-begravningsbyra@telia.com

Bouppteckning

Bouppteckning är en lagstadgad skyldighet, att till Skatteverket inlämna en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen skall sedan ligga till grund för arvskifte, förändring av lagfarter och försäljning av fast egendom. Bouppteckningen fastställer också vem, vilka som är dödsbodelägare.

Vi kan genom våra samarbetspartner CLAES SÄRNERS BOUPPTECKNINGSBYRÅ erbjuda kompetent hjälp. Både vid upprättandet av bouppteckning, och vid arvskifte.

CLAES SÄRNERS BOUPPTECKNINGSBYRÅ
Sjölagsvägen 6
435 39 Mölnlycke
Tel. 031-989180
Mobil : 0709-158615

Foto: Lora Kosminsky