Bouppteckning & arvsskifte för begravning

Bouppteckning är en lagstadgad skyldighet, att till Skatteverket inlämna en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen skall sedan ligga till grund för arvskifte, förändring av lagfarter och försäljning av fast egendom. Bouppteckningen fastställer också vem, vilka som är dödsbodelägare.

Vi kan genom våra samarbetspartners erbjuda kompetent hjälp. Både vid upprättandet av bouppteckning, och vid arvskifte.

CLAES SÄRNERS BOUPPTECKNINGSBYRÅ
Tel. 031-989180
Mobil : 0709-158615

JAN ÖSTLUND JURIDIK
Tel. 031-21 87 30
Mobil:  0734-170828

Foto: Lora Kosminsky